Lettergrootte
A+ A-
Zorg met een zonnestraaltje

Missie & Visie

Missie

Verpleegkundige Zorg Praktijk werkt aan een zo hoog mogelijke cliënttevredenheid. De inzet van kleine, betrokken teams bij cliënten helpt daarbij. De zorg wordt verleend in samenwerking met familie/mantelzorgers, om de cliënt zo lang mogelijk in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren.

Bij alle zorgactiviteiten stelt Verpleegkundige Zorg P raktijk het welbevinden van de cliënt centraal. Dat betekent bijvoorbeeld:

 • Zorg verlenen met behoud van de eigen levensstijl van de cliënt;
 • Nadruk leggen op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt;
 • De zorg zo lang mogelijk verlenen in de directe sociale leefomgeving van de cliënt;
 • De cliënt stimuleren en motiveren om te blijven participeren in haar/zijn directe omgeving.

Verpleegkundige Zorg Praktijk vindt dat gelijkwaardigheid en inlevingsvermogen de bouwstenen zijn voor een goede vertrouwensrelatie. Creativiteit en kennis zijn onontbeerlijk om daaraan op professionele wijze invulling te geven.

Visie

De volgende punten zijn in de visie van Verpleegkundige Zorg Praktijk essentieel:

De zelfstandigheid van de cliënt

Verpleegkundige Zorg Praktijk vindt het van belang dat de cliënt eigen keuzes maakt en een zelfstandig leven kan leiden. Samen met de cliënt wordt het Zorg-Leef-Plan ingevuld. Dit plan wordt in goede samenspraak bijgesteld naar gelang de behoefte van de cliënt.  De cliënt houdt daarmee de regie over haar/zijn eigen zorgplan.

De rol van de mantelzorger en familie

Verpleegkundige Zorg Praktijk wil zorg leveren samen met mantelzorgers en familieleden die dicht bij de cliënt staan. Immers, de mensen rondom de cliënt kennen hem/haar het beste. Zij hebben een belangrijke rol in het verlenen van de zorg en blijven betrokken bij de planning en uitvoering van de zorg.

Verpleegkundige Zorg Praktijk speelt in op de ontwikkelingen binnen de zorg en samenleving. Hierdoor blijft het een eigentijdse organisatie.

Verpleegkundige Zorg Praktijk Van Musschenbroekstraat 11 5424 VA Elsendorp
Mob: 06 - 22 311 912

Annemie Delissen

Annemie Delissen is een HBO-V (niveau 5) opgeleide wijkverpleegkundige met indicatie bevoegdheid.

 • V&VN
 • De ZorgProfessional
 • Kiwa
 • BIG geregistreerd
 • Maatschap Goed Zorgen Tiel
 • Ministerie Volksgezondheid Welzijn Sport
 • SBW
 • SBB
 • sp